Press "Enter" to skip to content

Uppfödning av Siameser och Orientaler

När det kommer till uppfödning av katter är det vad som skiljer en raskatt från en huskatt. Vid uppfödning avlar ägaren nämligen fram katter från en stamtavla där både hankatten och honkatten som blir föräldrar till en ny kull, ska tillhöra samma ras. Stamtavla är något alla raskatter får när de stambokförs vilket är något som måste godkännas av ett förbund som till exempel SVERAK.

En bakgrund i kattskötsel är vitalt

I Sverige sker uppfödning och avel av flera olika kattraser där några vanliga är norsk skogskatt, perser samt siames och oriental. Uppfödning kan tyckas låta enkelt i teorin men i praktiken ligger en stor kunskap om katter och kattskötsel bakom flera uppfödares kullar. Det är inget att ta lätt på och inget amatörer utan erfarenhet bör ta sig an, varken avel eller uppfödning. När du som ägare avlar fram en ras är det viktigt att du har stor vetskap om bland annat just den rasens genetik, ärftlighetslära, vilka sjukdomar rasen är känslig för och hur rasen bör skötas om. All avel och uppfödning går inte heller som tänkt, i värsta fall kan komplikationer under födseln ske och kattungarna kan komma ut med defekter eller i värsta fall vara dödfödda.

Från en kull till ett nytt hem

När kattungarna väl är tillräckligt stora att flytta ifrån sin mamma är det också viktigt att hitta rätt hem till dem. Det är inte ovanligt att ägaren själv behåller en eller två av kattungarna som de tror kan vara lämpliga att avla vidare. En seriös uppfödare kommer inte sälja kattungarna förrän de är minst 12 veckor gamla, vissa väntar till och med till de är 14-16 veckor för säkerhets skull. Det är dessutom uppfödarens ansvar att se till att kattungarna är vaccinerade, avmaskade, chipmärkta, försäkrade samt vana vid människor och andra katter. Vissa uppfödare ser gärna att deras raskatter följer med på kattutställningar och visas upp men det är i slutändan den nya ägarens beslut, en katt ska i första hand vara ett sällskap och en familjemedlem.

Uppfödning av siames

Siamesen är en tacksam ras att avla och starta en ny kull med då siamesen har en av kattrasernas mest karakteristiska humör med utåtriktade drag, en sällskaplig personlighet och den är barnvänlig. Tillsammans med ett väldigt specifikt utseende, är det en populär ras för både barnfamiljer samt ägare som älskar stamtavlor och att visa upp sin katt på kattutställningar. Rekordet på kattungar för en siames ligger på hela tretton stycken men vanligtvis får siamesen upp till 6-7 kattungar per kull.

Uppfödning av oriental

En katt av rasen oriental delar många likheter med Siamesen, den största skillnaden mellan raserna är till stor del att de har olika färger, mönster och ögonfärg, där siamesen stoltserar med klarblå ögon och orientalen gröna. Orientalen och siamesen är nämligen syskonraser. Till personligheterna är de till största del identiska vilket gör även orientalen till en tacksam ras för både familjer och kattutställningar. Orientalen brukar också den i regel få upp till 6 kattungar som mest.